dakvensteratwork.nl BV
Keulschevaart 3B
3621 MX BREUKELEN
Telefoon: 030-2413778

Handelsregister: Kamer van Koophandel Utrecht
Omzetbelastingnummer: NL82755979B01

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen via onze webshop www.dakvensteratwork.nl of offertes die tot stand zijn gekomen met de consument.

1)    Aanbiedingen en opdrachten
Prijzen op onze website en offertes zijn inclusief 21% BTW. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De verkoop is definitief na schriftelijk bevestiging via onze mail info@dakven.nl of via onze website. Goederen die niet uit voorraad geleverd worden speciaal op uw verzoek besteld. 

2)    Annuleren
Indien consument de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, heeft de verkoper het recht volledige vergoeding te vorderen van alle kosten die gemaakt zijn om die order uit te leveren. Orders die geannuleerd worden moeten altijd via de mail door worden gegeven via onze mail info@dakven.nl.

 3)    Levertijd
Levertijd is tussen de 5 en 10 werkdagen. Goederen met een bepaalde levertijd worden afgeleverd binnen het tijdsbestek zoals wordt aangegeven tijdens de bestelprocedure. De goederen worden pas geleverd als alle goederen binnen zijn. De Bezorging bedraagt 18 euro per zending. Wij nemen telefonisch contact op met de consument om een afspraak te maken. Wij leveren NIET op de wadden-eilanden. 

5)    Retourzendingen
De consument heet het recht om binnen 14 dagen, geleverde goederen te retourneren, mits goederen en verpakking in een verkoopbare (nieuw) staat verkeren. Indien blijkt dat goederen en/of verpakking niet in redelijke en verkoopbare (nieuw) staat verkeren behouden wij het recht om herstelkosten/(her)verpakkingskosten in mindering te brengen op het aankoopbedrag. Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen aan u worden teruggestort. Goederen die speciaal gemaakt en besteld worden voor de consument worden niet retour genomen.

Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u de goederen te inspecteren met de nodige zorgvuldigheid en op dezelfde manier als u gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. U mag de verpakking openen en de goederen controleren met de passende zorgvuldigheid, op voorwaarde dat de verpakking niet wordt vernield. Wanneer de verpakking vernield is de waarde van de goederen vanzelfsprekend verminderd.

Om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen, dient u de goederen te inspecteren met de nodige zorgvuldigheid en op dezelfde manier als u gewoonlijk in een normale winkel is toegestaan. Een eventuele andere behandeling of inspectie van de goederen kan leiden tot een verminderde waarde die wij wettelijk in mindering mogen brengen op de terugbetaling aan u.

De vaststelling van een eventuele waardevermindering wordt per specifiek geval beoordeeld. U mag de verpakking openen en de goederen controleren met de passende zorgvuldigheid, op voorwaarde dat de verpakking niet wordt vernield. Wanneer de verpakking vernield is, is de waarde van de goederen vanzelfsprekend verminderd.

Ook een eventuele montage van de goederen zal naar verwachting leiden tot een verminderde waarde. We wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor de goederen zolang ze in uw bezit en nog niet geretourneerd zijn en dientengevolge aansprakelijk bent voor beschadiging van de goederen.

Goederen die niet via onze website te bestellen zijn, worden speciaal op uw verzoek besteld en kunnen na verwerken van de opdracht niet worden geannuleerd of worden retour genomen.

Retouren dienen te allen tijde schriftelijk aan ons gemeld te worden naar info@dakven.nl. In overleg met ons wordt kunt u aangeven om de goederen zelf retour te brengen of door onze transportservice op te laten halen tegen een vergoeding van € 18,– die wij verrekenen met het terug te storten bedrag.

Teruggestuurde of teruggebrachte goederen waarbij geen aanmelding of retourbevestiging is bijgesloten, worden niet in behandeling worden genomen.

U dient zelf de retourkosten te dragen. Houdt u er rekening mee dat de staat van de verpakking invloed kan hebben op het terug te storten aankoopbedrag. U dient de originele product verpakking niet te beschrijven, tapen of beplakken met (adres)stickers/labels, maar in te pakken in pakpapier/folie of een kartonnen doos/omhulsel.

6)    Reclames
Reclames moeten om geldig te zijn, binnen 5 werkdagen worden ingediend. Reclames wegens manco, afwijking van de vermelde specificatie of wegens uiterlijk waarneembare beschadiging, moeten om geldig te zijn, bij aflevering aangetekend worden. Ten aanzien van reclames wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijk verkoop beschouwd. Dakvensteratwork.nl verplicht zich bij een terechte reclame de goederen zo snel mogelijk te herleveren.

7)    Garantie
Op alle VELUX producten die na 1 januari 1998 zijn aangeschaft, verschaft VELUX Nederland B.V. de volgende garantie aan de eindgebruiker:

10 jaar schriftelijke garantie op:

  • VELUX dakramen, inclusief beglazing (uitgezonderd breukschade)
  • VELUX lichtkoepels
  • VELUX gootstukken
  • VELUX interieurafwerking
  • VELUX installatieproducten

5 jaar schriftelijke garantie op:

  • VELUX daglichtspot

 3 jaar schriftelijke garantie op:

  • VELUX zonwering en raamdecoratie
  • VELUX rolluiken
  • VELUX elektrische bedieningssystemen
  • VELUX zonnepanelen van draadloze VELUX raamdecoratie en rolluiken

Deze termijn gaat in op de eerste dag van aflevering en op voorwaarde dat de montage deskundig is uitgevoerd.

8)    Betaling
De betaling kan geschieden in contanten of per mobiele PIN aan onze chauffeur bij aflevering of via de online betaalmethode iDEAL 

9)    Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Dakvensteratwork.nl bv uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken goederen. Elke verdere aansprakelijkheid t.a.v. schade wordt uitgesloten.